תודה למתנדבי השתחוויה

שיחות טלפון ווידאו לתמיכה רגשית והפגת בדידות לאוגלוסיות פגיעות במשבר הקורונה. 

תודה לכל המתנדבים והמתנדבות!

Comments are closed.