שקיפות כספית

   

ניתן למצוא את מסמכי: ניהול תקין, אישור סעיף 46,
דוח כספי ומילולי באתר גיידסטאר.

https://www.guidestar.org.il/organization/580558021

Comments are closed.